Nhà máy Xi măng Hồng Phong - Lạng Sơn
Nhà máy Xi măng Hồng Phong - Lạng Sơn
Nhà máy xi măng Hồng Phong được xây dựng trên địa bànTỉnh Lạng Sơn, có công suất 350.000 tấn xi măng PCB40 và PCB50 /năm, tương đương 1.000 tấn clinker/ngày.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) là đại diện liên danh nhà thầu MIE – GUILIN – HUNAN là Tổng thầu EPC của công trình.

Sản phẩm khác