Nhà máy sản xuất ô xy già (H2O2)
Nhà máy sản xuất ô xy già (H2O2)
Nhà máy sản xuất ô xy già (H2O2) được xây dựng trên địa bàn Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 13,5 triệu USD, công suất 10 nghìn tấn H2O2 /năm (nồng độ 50%).

Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là Đại diện của Liên danh MIE-HUITONG-TAMLONG (Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp  - Công ty TNHH công trình kỹ thuật hóa chất Huệ thông - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tam Long) là Tổng thầu EPC của công trình.

Sản phẩm khác