Các loại dụng cụ cắt
Các loại dụng cụ cắt

 Các loại dụng cụ cắt gọt dùng trong lĩnh vực cơ khí: dao tiện, dao phay, mũi khoan, ta rô, lưỡi cưa...

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1.