Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Thiết bị công nghiệp thực phẩm

Thiết bị nấu đường

 Sản xuất các thiết bị nấu đường dùng cho các nhà máy sản xuất đường mía.

Ảnh các thiết bị nấu đường của nhà máy đường Nghệ An.