Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông văn bản số 74/CV-MIE-TCNS ngày 28 tháng 01 năm 2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (ngày chốt danh sách sở hữu: 12/10/2018).

Trân trọng!