Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Hội nghị Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn – Công ty Mecanimex, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh.          

         

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc các trung tâm Trợ lý Tổng giám đốc của Tổng công ty; Các đồng chí là: Chủ tịch, Tổng giám đốc các Công ty con và các đồng chí là Giám đốc các Công ty phụ thuộc của Tổng công ty.

         

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Hải.

           

Tại Hội nghị, Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty đã báo cáo các nội dung:

                  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.

         

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

         

3. Công tác cơ cấu lại doanh nghiệp.

         

4. Công tác tài chính.

         

Sau khi nghe báo cáo của Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật về các nội dung của Hội nghị, các ý kiến phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các đơn vị, Trưởng Ban Tài chính - Kế toán, Tổ chức - Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty về nội dung thảo luận của Hội nghị.

         

Đồng chí Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận chỉ đạo 5 nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm như sau:

         

1. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh.

         

a. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 cơ bản hoàn thành kế hoạch. Để đảm bảo hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, đề nghị các đơn vị:

         

- Sát sao trong việc điều hành sản xuất nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, đưa hiệu quả sản xuất kinh doanh lên hàng đầu.

         

- Tiếp tục tập trung tìm kiếm đơn hàng cho các tháng cuối năm và năm sau. Trong đó:

         

Tập trung, chú trọng chủ yếu vào hoạt động sản xuất, đặc biệt là sản xuất theo hướng xuất khẩu, đồng thời giảm dần và hạn chế hoạt động thương mại thuần túy.

         

b. Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như xây dựng quy chế quản trị kinh doanh, trong đó quy định rõ: Trách nhiệm cá nhân đối với người phụ trách hợp đồng, đơn hàng; Chú trọng nghiên cứu, tìm hiểu, lựa chọn đối tác; Xây dựng phương án kinh doanh chi tiết; Theo dõi, giám sát thực hiện hợp đồng, đơn hàng theo phương án kinh doanh...

         

c. Đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ. Nhất là đối với các khoản công nợ xấu khó đòi hoặc có nguy cơ, tiềm ẩn xấu. Tìm và phải có các giải pháp xử lý công nợ phải thu quyết liệt và triệt để.

         

2. Về công tác quyết toán cổ phần hoá.

         

Đề nghị đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Trần Thị Thu Trang phụ trách, theo dõi và các đồng chí Tổng giám đốc các đơn vị quan tâm, chỉ đạo sâu sát bộ phận phụ trách công tác cổ phần hóa như bộ phận: Tài chính kế toán, Tổ chức, Dự án... để phối hợp với Tổng công ty, Bộ Công Thương thực hiện công tác thẩm tra quyết toán cổ phần hóa thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời.

         

3. Về việc thoái vốn Tổng công ty và các đơn vị.

         

- Thoái vốn Tổng công ty: Đề nghị Chủ tịch, Tổng giám đốc các đơn vị chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty (đơn vị đầu mối) và đơn vị tư vấn thực hiện tốt việc xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn Công ty Mẹ theo đúng lộ trình.

         

- Thoái vốn Công ty Technoimport: Yêu cầu Tổ giúp việc, Thường trực Ban chỉ đạo bám sát, quyết liệt thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra. Đảm bảo hoàn thành trong tháng 1/2019.

         

4. Về công tác thanh tra cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017.

         

Đề nghị Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty (đơn vị đầu mối), Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức - Nhân sự, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ để thực hiện hoàn thành nội dung thanh tra theo yêu cầu.

         

5. Về công tác giám sát tài chính.

         

- Yêu cầu các đơn vị xác định hiệu quả là mục tiêu chính, yếu tố hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không chạy theo doanh thu, doanh số, nhằm đẩy mạnh việc tăng tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận của Công ty để dần có lợi nhuận nộp về Công ty Mẹ tương ứng với mức vốn đầu tư tại các Công ty con (dự kiến giao mức lợi nhuận từ năm 2019).

         

- Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ các quy định Nhà nước, quy chế nội bộ Tổng công ty và Công ty về công tác tài chính kế toán.

         

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh, vướng mắc, tồn tại về công tác tài chính kế toán để có giải pháp xử lý, ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn, rủi ro về thất thoát tài sản, vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị giao ban

 

 

Đ.c Nguyễn Khắc Hải, Phó bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Tổng công ty

 Chủ trì hội nghị

 

Đ.c Nguyễn Đức Trọng, Trưởng ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật trình bày báo cáo

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

 

Đ.c Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

 phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Đ.c Cù Ngọc Phương, thành viên HĐQT Tổng công ty,

Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải phát biểu ý kiến

 

Đ.c Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán

Tổng công ty phát biểu ý kiến

 

Đ.c Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội phát biểu ý kiến

 

Đ.c Nguyễn Đình Lợi, Phó TGĐ Công ty Cơ khí Quang Trung phát biểu ý kiến

 

Đ.c Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Technoimport

phát biểu ý kiến

 

Đ.c Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc Công ty Cp Dụng cụ số 1 phát biểu ý kiến

 

Đ.c Lê Huy Hải, Giám đốc Công ty ISC phát biểu ý kiến