Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Hội nghị Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE)

 

Sáng ngày 04 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng các phòng, ban, trung tâm Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc MIE chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã báo cáo các nội dung:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

2. Công tác thoái vốn.

3. Công tác quản trị tài chính, nhân sự.

4. Một số vấn đề khác.

Sau khi nghe Phó Tổng giám đốc Phạm Thành Đông trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019; Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, các ý kiến của Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính kế toán, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và Chủ tịch/Tổng giám đốc các đơn vị về nội dung thảo luận của Hội nghị cùng các ý kiến, kiến nghị, giải trình khác. Qua phân tích và đánh giá các ý kiến, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:   

- Đánh giá chung: Một số đơn vị đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019. Do đặc thù ngành nên thường giá trị doanh thu dồn vào cuối năm, vì vậy. Đề nghị các đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

- Tổng công ty đã ban hành Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra theo đúng định hướng của từng đơn vị.

2. Về công tác thoái vốn:

Tổng công ty tiếp tục kiên trì thực hiện việc thoái vốn theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, nhất là yếu tố khách quan, cụ thể là việc xác định giá trị lịch sử, văn hóa chưa có văn bản hướng dẫn. Việc này có thể tiếp tục kéo dài, dẫn đến khó xác định được thời hạn hoàn thành việc thoái vốn.

Công ty Mẹ và các công ty con xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là: Củng cố công tác quản trị, tập trung cao nhất việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, dần nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh đưa hiệu quả sử dụng vốn, tài sản tăng lên để tạo tiền đề cho việc thoái vốn sau này khi giải quyết được các yếu tố khách quan.

3. Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp:

Đa phần các công ty thực hiện công tác quản trị tài chính đã có chuyển biến tích cực vượt bậc so với các năm 2017, 2018. Công tác quản trị tài chính đã được Lãnh đạo các đơn vị xác định ở một tầm mức mới, đã bước đầu chủ động, bám sát các nội dung chỉ đạo, tích cực xử lý, giải quyết một số tồn tại. Đề nghị các Công ty tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản trị tài chính trong thời gian tới.

4. Công tác quản trị nhân sự và tiền lương.

- Công tác quản trị nhân sự: Các công ty đã có sự chuyển biến tích cực về công tác quản trị nhân sự, nhất là công tác tái cấu trúc bộ máy của Công ty và công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ. Trong thời gian tới đề nghị các đơn vị tiếp tục củng cố, duy trì, phát huy.

- Các đơn vị có sự quan tâm, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

- Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch, thực hiện quyết toán quỹ lương theo đúng thời hạn quy định. Thực hiện việc sử dụng nguồn hỗ trợ di dời trong việc hỗ trợ người lao động đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.

5. Công tác tái cơ cấu các đơn vị con

- Tiếp tục kiên trì thực hiện việc tái cơ cấu đối với Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Xây lắp công nghiệp.

- Đối với Nhà máy Quy chế Từ Sơn: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Mecanimex chỉ đạo khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu, thực hiện dứt điểm trong tháng 7-8/2019 để Nhà máy ổn định về mặt định hướng, tổ chức, nhân sự nhằm tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả ngay trong năm 2019.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ.c Nguyễn Khắc Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị

Đ.c Phạm Thành Đông, Phó TGĐ Tổng công ty

trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Đ.c Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Đ.c Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc

kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán Tổng công ty phát biểu ý kiến

Đ.c Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty phát biểu ý kiến

Đ.c Phan Phạm Hà, Ủy viên HĐQT Tổng công ty,

Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội phát biểu ý kiến

Đ.c Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Technoimport

phát biểu ý kiến

Đ.c Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Quang Trung

phát biểu ý kiến

Đ.c Nguyễn Thị Thanh Bình, Tổng giám đốc Công ty Mecanimex phát biểu ý kiến

Đ.c Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc Công ty CP Dụng cụ số 1 phát biểu ý kiến

Đ.c Cù Ngọc Phương, Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải phát biểu ý kiến

Đ.c Trương An Phúc, Giám đốc Nhà máy Quy chế Từ Sơn phát biểu ý kiến

Đ.c Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu ý kiến