Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động sản xuất, kinh doanh

Lãnh đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP làm việc với Công ty CP Dụng cụ số 1

 

Thực hiện chương trình làm việc năm 2019 của Lãnh đạo Tổng công ty với các đơn vị thành viên, ngày 6/5/2019 tại Công ty CP Dụng cụ số 1, địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Hải Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) dẫn đầu đã làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty CP Dụng cụ số 1.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía MIE, có các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng các Ban: Tổ chức Nhân sự, Tài chính Kế toán, Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật và Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty.

Về phía Công ty CP Dụng cụ số 1, tham dự buổi làm việc, có đồng chí Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Toản, Tổng giám đốc Vũ Trung Thực, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban chuyên môn của đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Công ty CP Dụng cụ số 1, đồng chí Vũ Trung Thực Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Khắc Hải Tổng giám đốc Tổng công ty và đoàn công tác MIE về tình hình sản xuất kinh 3 tháng đầu năm, kế hoạch 9 tháng cuối năm 2019; Tình hình quyết toán dự án di dời và công tác tái cơ cấu sản phẩm, hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng giám đốc Công ty, ý kiến phát biểu của Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban khác của Công ty về nội dung của cuộc họp và ý kiến của các Ban chuyên môn thuộc Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:

- Kết quả của việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giảm bộ phận gián tiếp, cơ cấu lại chủng loại sản phẩm, bố trí sử dụng mặt bằng trong năm 2018 đã mang lại hiệu ứng tích cực về khí thế làm việc, kết quả sản xuất kinh doanh của đầu năm 2019 và thời gian tiếp theo. Do vậy các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đầu năm 2019 rất khả quan, có thể sơ bộ đánh giá trong năm 2019 Công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các công tác khác của năm 2019, đề nghị ông Tổng giám đốc Công ty bám sát bốn nhóm giải pháp gồm: Đào tạo, đào tạo lại; Đầu tư thiết bị; Giải pháp thị trường; Các giải pháp khác đã nêu trong báo cáo số 73/BC-TJC ngày 04/5/2019 của Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 (6 giải pháp).

- Các tồn tại, vướng mắc của công tác quyết toán dự án di dời: Tổng công ty đã có ý kiến, đề nghị Công ty làm việc với các đơn vị liên quan để xử lý, giải quyết và báo cáo Tổng công ty kịp thời.

- Định hướng phát triển của Tổng công ty đã ban hành ngày 04/5/2019, trong đó định hướng phát triển tới năm 2021, hướng đến năm 2026 của Tổng công ty đã xác định rõ ràng, cụ thể. Đề nghị Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cùng Ban lãnh đạo bám sát định hướng phát triển của Tổng công ty để tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm cụ thể, chi tiết, nhất là đối với năm 2019, 2020, 2021 và báo cáo Tổng công ty:

+ Đối với năm 2019, Tổng công ty đã giao kế hoạch sản xuất kinh doanh,  đề nghị Công ty kiểm tra, rà soát về các chỉ tiêu đã được giao, báo cáo Tổng công ty trước ngày 30/6/2019.

+ Đối với các năm tiếp theo, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh vào tháng 12 hàng năm của năm trước liền kề năm thực hiện.