Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động sản xuất, kinh doanh

Nhân sự mới Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 286/BCT-TCCB ngày 11/01/2017 về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng Quản trị và nhân sự quản lý Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP;
 
     Để kiện toàn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã thông qua ngày 16/01/2017,  Hội đồng Quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP đã quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021 cho 4 đồng chí sau:
 
     1. Bà Trần Thị Thu Trang, sinh năm 1974, trình độ cử nhân kinh tế, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (Quyết địnhsố 89/QĐ-MIE-HĐQT ngày 15/02/2017).
     2. Ông Phạm Thành Đông, sinh năm 1974, trình độ Thạc sỹ kỹ thuật; lý luận chính trị: cao cấp; nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (quyết định số 168/QĐ-MIE-HĐQT ngày 03/3/2017).
     3. Ông Đậu Huy Ngọc Linh, sinh năm 1981, trình độ: cử nhân kinh tế, nguyên Chánh Văn phòng Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (Quyết địnhsố 268/QĐ-MIE-HĐQT ngày 12/4/2017). 
     4. Ông Lê Quốc Hưng, sinh năm 1973, trình độ học vấn Thạc sỹ kỹ thuật, nguyên Trợ lý Tổng giám đốcTổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (Quyết địnhsố 269/QĐ-MIE-HĐQT ngày 12/4/2017). 
 
Một số hình ảnh diễn ra tại buổi Lễ trao các Quyết định Phó Tổng giám đốcTổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP    
  
Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty
trao quyết định bổ nhiệm cho bà Trần Thị Thu Trang
Ông Nguyễn Khắc Hải, Tổng Giám đốc trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Thành Đông
 

Ông Trần Quốc Toản, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trao Quyết định bổ nhiệm
cho ông Lê Quốc Hưng và ông Đậu Huy Ngọc Linh