Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thông báo bán thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 29Z-8573

Hội đồng thanh lý tài sản Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo bán thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero Supreme biển kiểm soát 29Z-8573 đã qua sử dụng. Chi tiết xin mời xem file đính kèm dưới đây:

 

1. Thông báo số 979/TB-MIE-HĐTL ngày 31/8/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero Supreme biển kiểm soát 29Z-8573.

 

2. Phiếu đăng ký mua thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero Supreme biển kiểm soát 29Z-8573.

 

3. Phiếu bỏ giá đấu giá mua thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero Supreme biển kiểm soát 29Z-8573.

 

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo.