Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các cổ đông Tổng công ty Quyết định số 280/QĐ-MIE-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ số 1, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, kể từ ngày 02/4/2021 và bản cung cấp thông tin của ông Thực.

Trân trọng.