Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của MIE.

Trân trọng.

Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP.