Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Lê Quốc Hưng

         Căn cứ Công văn số 2691/BCT-TCCB, ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận đề nghị chuyển giao Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP cho Ông Lê Quốc Hưng;

          Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-MIE-HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

          Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu chữ ký của ông Lê Quốc Hưng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty để các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.

          Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây

          Trân trọng thông báo./.