Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu "Tư vấn xác định giá khởi điểm"

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Bên mời thầu) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn xác định giá khởi điểm” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật” như sau:

 

1. Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu để thực hiện gói thầu:

 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

 

- Giá trúng thầu: 160.600.000 đồng (đã bao gồm thuế phí các loại).

 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

 

- Nhà thầu Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long, Nhà thầu không được lựa chọn do Nhà thầu có thứ tự xếp hạng thứ 2.

 

- Nhà thầu Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội, Nhà thầu không được lựa chọn do Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá có tư cách không hợp lệ.