Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thông báo mời thầu - Gói thầu " Tư vấn xác định giá khởi điểm"

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Tư vấn xác định giá khởi điểm” thuộc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật”.

 

Bên mời thầu mời tất cả các Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu trên. Các Nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc liên hệ:

 

- Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

 

- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

- Điện thoại: 02438252498/02439348351.

 

Nội dung chính của gói thầu như sau:

 

1. Bên mời thầu: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

 

2. Gói thầu: “Tư vấn xác định giá khởi điểm”.

 

3. Dự án: Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật.

 

4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ việc thoái vốn.

 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 

6. Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

7. Thời gian bán HSMT: từ 09:00 ngày 21/9/2018 đến 14:00 ngày 11/10/2018.

 

8. Địa điểm: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Tầng 9, Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

9. Giá bán: 500.000 VND.

 

10. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 11/10/2018.

 

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.