Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông:

1. Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 200/TB-MIE-KTKHKT ngày 08/3/2021

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần - đăng ký thay đổi lần 10.

Trân trọng.