Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo về việc bán cổ phần của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo bán 78,89% cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long.

Chi tiết xin mời xem tại đây: Tại đây