Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP

Xin mời tải tài liệu tại đây: Tài liệu Đại hội cổ đông lần thứ nhất