Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty: Dự kiến cuối tháng 5/2021.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 15/4/2021  

Chi tiết xem Nghị quyết số 212/NQ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2021 đính kèm.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng thông báo.