Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Báo cáo tài chính

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Chi tiết xin mời xem tại đây: Tại đây