Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long

Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long. 

Xin mời tải Nghị quyết tại đây: Tại đây