Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu
Trích yếu nội dung Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ đã được soát xét cho giái đoạn hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 30/6/2017
Ngày ban hành 26/09/2017
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm bao-cao-tai-chinh-cong-ty-me-giua-nien-do-da-duoc-soat-xet-cho-giai-doan-hoat-dong-tu-ngay-20-01-2017-den-ngay-30-6-2017.pdf