Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 785/CV-MIE-TCKT
Trích yếu nội dung CV 785/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
Ngày ban hành 27/08/2019
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm cv-785-cv-mie-tckt-ngay-27-8-2019-giai-trinh-chenh-lech-so-lieu-bctc-hop-nhat-ban-nien-2019-da-duoc-soat-xet.pdf