Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 28/NQ-MIE-HĐQT
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT ngày 07/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long
Ngày ban hành 07/11/2017
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm nghi-quyet-so-28-nq-mie-hdqt-ngay-07-11-2017-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-thoai-von-tai-cong-ty-co-phan-co-khi-cuu-long.pdf