Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 32/NQ-MIE-HĐQT
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 32/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/6/2018 lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 2018
Ngày ban hành 20/06/2018
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm nghi-quyet-so-32-nq-mie-hdqt-ngay-20-6-2018-lua-chon-don-vi-kiem-toan-soat-xet-bctc-ban-nien-va-kiem-toan-bctc-2018.pdf