Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 336/TTr-MIE-HĐQT
Trích yếu nội dung Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2018
Ngày ban hành 17/04/2018
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm to-trinh-thong-qua-bctc-nam-2017-da-duoc-kiem-toan-va-lua-chon-don-vi-kiem-toan-bctc-nam-2018.pdf