Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 338/TTr-MIE-HĐQT
Trích yếu nội dung Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động MIE tại DHCD 2018
Ngày ban hành 17/04/2018
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm to-trinh-thong-qua-sua-doi-bo-sung-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-mie-tai-dhcd-2018.pdf