Công ty TNHH Công nghiệp nặng GUILIN GUIYE - Trung Quốc

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Guilin Guiye (Guilin Guiye Heavy Industries Co. Ltd.) - Trung Quốc là đối tác liên danh với MIE làm tổng thầu EP gói thầu: “ Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật” trong công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hồng Phong - Lạng Sơn.

 

Địa chỉ: No.3 QINGXIU ROAD, GUILIN, GUANGXI, CHINA
Điện thoại: +86 773 – 2699140
Fax:              +86 773 – 2699143
Email:         guiye@guiye.com
Website:     www.guiye.com