• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Ông Trần Quốc Toản

Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 18/01/1968
- Quê quán: xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ông Phạm Thành Đông

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 02/01/1974
- Quê quán: xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Ông Cù Ngọc Phương

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 12/04/1966
- Quê quán: xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ông Hoàng Minh Việt

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 01/09/1963
- Quê quán: xã Phú Gia, huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ông Lê Huy Hải

TV HĐQT - Tổng Giám đốc

- Sinh ngày 12/8/1976
- Quê quán xã Thái Hà, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Ông Lê Huy Hải

Tổng Giám đốc

- Sinh ngày 12/8/1976
- Quê quán xã Thái Hà, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Ông Đậu Huy Ngọc Linh

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 02/09/1981
- Quê quán: xã Huỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ông Vũ Trung Thực

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 07/8/1978
- Quê quán: Xã Phúc Tiến, huyện Phúc Xuyên, TP Hà Nội

Ông Đinh Quang Hòa

Trưởng Ban kiểm soát

- Sinh ngày: 05/04/1973
- Quê quán: Đồng Tâm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Kiểm soát viên

- Sinh ngày: 22/12/1983
- Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bà Lê Thị Minh Huyền

Kiểm soát viên

- Sinh ngày: 26/07/1972
- Quê quán: Khoái Châu, Hưng Yên

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498