• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Giới thiệu tổng công ty

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) được thành lập trên cơ sở của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và các Quyết định liên quan, với số vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại là: 1.419.915.000.000 đồng, trong đó vốn thuộc sở hữu Nhà nước chiếm 99,57% vốn điều lệ, vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác chiếm 0,43% vốn điều lệ. Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP chính thức hoạt động từ ngày 20 tháng 01 năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 7) do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
 
 Các Quyết định liên quan:
- Quyết định số 155-HĐBT ngày 12/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)và được thành lập lại theo Quyết định số 1117/QĐ-TCCBDT ngày 27/10/1995 của Bộ Công Nghiệp Nặng (nay là Bộ Công Thương) trên cơ sở tập hợp các đơn vị sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực chế tạo máy và thiết bị công nghiệp do Bộ Công nghiệp Nặng quản lý và các đơn vị thuộc ngành do Bộ khác chuyển sang. Tổng công ty có trách nhiệm sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu trực tiếp các loại máy, thiết bị công nghiệp lẻ, thiết bị toàn bộ, các loại phụ tùng sửa chữa, các loại công cụ, dụng cụ cho các ngành kinh tế.
- Quyết định số 3168/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp  chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.
- Quyết định số 4873/QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
- Quyết định số 12494/QĐ-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương về việcxác định giá trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp thuộc Bộ Công Thương để cổ phần hóa.
- Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
- Quyết định số 5022/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
- Quyết định số 68/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc cử đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
- Quyết định số 1264/QĐ-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc cử đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Thông tin chung về Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tên giao dịch:TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Machines and Industrial Equipment Corporation
Tên viết tắt: MIE
Đại diện pháp luật: Ông Phạm Thành Đông.
Trụ sở chính: Số 7A, Phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84).(24).38252498;  Fax: (84).(24).38261129
Email: info@mie.com.vn ;
Website: https://mie.com.vn
Mã số doanh nghiệp (mã số thuế): 0100101379
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498