• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 27/05/2021
Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021- 2026.
Xem thêm

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498