Viện Thiết kế HUNAN ZHONGDA -Trung Quốc

Viện Thiết kế HUNAN ZHONGDA (HUNAN ZHONGDA DESIGN INSTITUTE) là đơn vị trực thuộc Trường đại học Nam Trung (Central South University)  -Trung Quốc. ViệnThiết kế HUNAN ZHONGDA  là đối tác liên danh với MIE làm tổng thầu EP gói thầu: “ Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật” trong công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hồng Phong - Lạng Sơn.

Địa chỉ: Changsha, Hunan, PR. China 410083
Điện thoại: 0086 0731-82655153
Fax: 0086 0731-85580879
Email: kcsjy@csu.edu.cn
Website: www.csu.edu.cn