Công ty Năng lượng Mitsui Babcock (Anh)

Công ty Năng lượng Mitsui Babcock (Anh) (Mitsui Babcock Energy Limited) là khách hàng của MIE trong dự án chế tạo phễu rót than cho Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2.

Địa chỉ: Porterfield Road, Renfrew , PA4 8DJ, UK
Điện thoại: 0141 886 4141
Website: www.mitsuibabcock.com