Thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk

 

Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp là một công trình thủy điện của tỉnh Đăk Lăk được xây dựng trên sông Serepôk. Công trình nằm trong địa phận các xã Hòa Phú (huyện Cư Jút), Nam Đà (huyện Krông Nô) và Ea Na (huyện Krông Ana).
Công suất lắp máy 280 MW, điện lượng bình quân hàng năm: 825 triệu KWh, tổng vốn đầu tư 4616 tỷ đồng.
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là đại diện liên danh MIE-NARIME-VINAINCON cung cấp thiết bị cơ khí thủy công thuộc gói thầu số 26.