Nhà máy Xi măng Công ty Cổ phần 77 - Tổng công ty Thành An

Nhà máy Xi măng trực thuộc Công ty Cổ phần 77 - Tổng công ty Thành An được xây dựng tại xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trước năm 2005, nhà máy dùng công nghệ sản xuất xi măng lò đứng.

MIE đã thực hiện "thiết kế, cung cấp thiết bị toàn bộ và hướng dẫn lắp đặt, chuyển giao công nghệ" cho Dự án đổi mới công nghệ sản xuất xi măng  của nhà máy từ dùng lò đứng chuyển sang dùng lò quay. Công nghệ mới đã góp phần nâng cao sản lượng của nhà máy, chất lượng của sản phẩm và giảm ô nhiễm môi trường.

Công trình hoàn thành năm 2005.