Nhà máy Bia Quảng Nam

Nhà máy Bia Quảng Nam được xây dựng tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.

MIE là Nhà thầu thực hiện các công việc: thiết kế, chế tạo, nhập khẩu thiết bị, xây lắp và chuyển giao công nghệ của dự án xây dựng nhà máy.

Công trình hoàn thành năm 2002.