Mở rộng dây chuyền sản xuất a xit Sulfuric của nhà máy Hóa chất Tân Bình

        MIE đã chế tạo và lắp đặt thiết bị cho dây chuyền sản xuất Axít Sulfuric 50.000 tấn/năm cho Công ty TNHH một thành viên hóa chất cơ bản Miền Nam. Địa điểm tại khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công trình hoàn thành năm 2009.