Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 trước và sau kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông văn bản số 363/GT-MIE-TCKT ngày 13 tháng 4 năm 2018 về giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 trước và sau kiểm toán.

Trân trọng!