Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 ( BCTC Công ty MẹBCTC hợp nhất) và văn bản số 440/CV-MIE-TCKT ngày 27/4/2018 giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Trân trọng.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP