Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty đã thành công tốt đẹp. Tổng công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bảnNghị quyết Đại Hội.

Trân trọng.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP