Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Quyết định số 310/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Phê duyệt giá khởi điểm và Phương án thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tại Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.

Trân trọng.