Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi Quý cổ đông văn bản số 303/CV-ĐKKD ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng.