Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Hội đồng  Quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-MIE-HĐQT phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: ngày 06 tháng 4 năm 2018.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 4 năm 2018 đến ngày 10 tháng 5 năm 2018

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây: Quyết định số 239/QĐ-MIE-HĐQT.

Trân trọng thông báo!

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP