Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Thông báo đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp xin gửi tới Quý cổ đông Tổng công ty văn bản số 458/CV-MIE-TCNS ngày 03/5/2018 về việc đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của MIE, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên  năm 2018Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính.

Trân trọng!

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP