Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long thuộc sở hữu của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo đã bán 312.390 cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long thuộc sở hữu của Tổng công ty. Chi tiết xin mời xem tại đây: Tại đây