Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 14 tháng 03 năm 2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 14/NQQ-MIE-HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đồng thường niên năm 2018.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây: Xin mời!