Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo thay đổi nhân sự số 1120/TB-MIE-TCNS ngày 25/12/2019. Theo đó Ông Phan Phạm Hà được Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Trân trọng.