Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP xin trân trọng gửi Quý cổ đông văn bản số 329/CV-MIE-TCNS ngày 26/3/2020Nghị quyết số 19/NQ-MIE-HĐQT ngày 26/3/2020 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng.