Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Ủy ban chứng khoán nhà nước gia hạn công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của MIE

Kính gửi: Các Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 484/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của MIE lập cho năm tài chính 2020.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây: Văn bản số 484/UBCK-GSĐC

Trân trọng.