Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Công đoàn

Công đoàn MIE tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

     Ngày 14/01/2016, Công đoàn Tổng công ty máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Vũ Việt Kha - Tổng giám đốc Tổng công ty, đại diện các ban Công đoàn Công Thương Việt Nam, đại diện các đơn vị thành viên Tổng công ty ; đồng chí Trần Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Đồng chí Đinh Hồng Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo đã nêu rõ, năm 2015 phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn các cấp của Tổng công ty đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Công Thương Việt Nam; chương trình công tác trọng tâm trong năm, chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; hoạt động ngày càng đi vào nề nếp; Chất lượng hoạt động và các phong trào thi đua ngày càng nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức được quan tâm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho công nhân viên chức và người lao động. Tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào văn hóa, thể thao, gắn với thực hiện văn hóa doanh nghiệp, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Trần Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chủ trì Hội nghị

 

     Công đoàn các cấp thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là trong việc phối hợp cùng với chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp, các đơn vị; tham gia giải quyết và bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện các chế độ chính sách cho công nhân, viên chức, người lao động được đảm bảo, đúng với các quy định của Nhà nước. Các chế độ: nâng lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội...được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được Công đoàn các cấp chú trọng đó là tăng cường tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; nhất là thi đua xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển đoàn viên; tham gia tích cực thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện thiết thực. Các phong trào thi đua luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực, có hiệu quả của công đoàn các cấp và toàn thể đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thái – Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thái, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Công đoàn Tổng công ty đã đạt được trong năm 2015, và chỉ đạo Công đoàn Tổng công ty cần bám sát thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2016. 

     Cũng tại Hội nghị này, Công đoàn Tổng công ty được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 4 đơn vị Công đoàn cơ sở thành viên được nhận cờ của Công đoàn Công Thương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Tổng công ty

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Các đơn vị nhận cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam